Toplantı Materyalleri

//Toplantı Materyalleri
Toplantı Materyalleri 2019-01-10T23:31:45+00:00

Açılış Toplantısı, 21 Eylül 2017 Ankara

Faaliyet 2: Hazırlık Faaliyetleri

Politika Belirleyicileri Çalıştayı , 30 Kasım 2017, Ankara

Şalt Sektörü Danışma Toplantısı, 9 Nisan 2018 İstanbul ve 12 Nisan 2018 Ankara

Yangından Korunma Danışma Toplantısı, 10 Nisan 2018 İstanbul ve 13 Nisan 2018 Ankara

Solvent Sektörü Danışma Toplantısı,  11 Nisan 2018, İstanbul

Soğutma ve İklimlendirme Sektörü Danışma Toplantısı,  9 Mayıs 2018 İzmir ve 10 Mayıs 2018 İstanbul

Faaliyet 3: Ulusal Eğitim ve Sertifikasyon Programının Yenilenmesi

Politika Belirleyicileri Çalıştayı, 20 Eylül 2018, Ankara