İklimlendirme ve Soğutma Sektörü Florlu Gazlar Konusunda Farkındalık Çalıştayı 29-30 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen “Florlu Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı” Projesi kapsamında F-Gaz Alternatifleri Konusunda Farkındalık Oluşturma çalıştayları sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştaylar, florlu gazların kullanımını azaltmak üzere doğal akışkanların ve küresel ısınma potansiyeli düşük gazların kullanımı konusunda bilgilendiren çeşitli panel oturumlarına yer verdi. Söz konusu çalıştaylara, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNİDO) uzmanları tarafından da destek verildi.

Kısaca “F-gazlar Projesi” olarak anılan projenin temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olup, Bakanlık ilgili sektörlerdeki tüm paydaşlarla proje boyunca diyalog içerisinde kalarak proje sonuçlarının geniş kitlelerde paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyor.

Proje nihai olarak, florlu gazlar konusundaki mevcut ulusal yönetmeliği AB 517/2014 sayılı F-Gazlar Tüzüğü’nü dikkate alarak geliştirmeyi hedefliyor. 29 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşen çalıştaylar serisinde f-gaz alternatiflerin kullanılması ve bu konudaki farkındalık, florlu gazların kademeli azaltımı için önemli bir adımı oluşturuyor.

Florlu Gazlar Yerine Doğal Akışkanlar

Florlu gazlar, yaklaşık %80’i soğutma ve iklimlendirme sektörlerinden kaynaklanmakta olup, yangından korunma, yalıtım köpükleri ve solventler ve şalt sektörlerinde kullanılıyor. Kısaca F-gaz olarak ifade edilen florlu gazlar, küresel ısınma potansiyellerinin yüksek olması nedeniyle iklim değişikliğini tetikleyici bir özelliğe sahip.

Soğutma ve İklimlendirme Sektörü

29-30 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Soğutma ve İklimlendirme Sektörü Çalıştayı’nda iki gün boyunca sektör dernekleri, ekipman üreticileri, akışkan tedarikçileri, servis-bakım firmaları ve nihai kullanıcılıları içeren yaklaşık 120 kişinin geniş yelpazeli katılımıyla sona erdi. Çalıştayın ilk gününde, Proje Ekibi adına Takım Lideri Gönül Ertürer, konsorsiyum lideri GFA Consulting adına Astrid Lindenau ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi adına Daire Başkanı Sn. Orhan Solak tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştayın takip eden sunumlarında, GFA Consulting liderliğindeki “Heat International – Öko Recherche – Ankon Danışmanlık” konsorsiyumundan oluşan Proje Ekibi iklim değişikliği, küresel ısınma ve florlu gazların sektörde kullanımını aktaran temel çerçeveyi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürü Sn. Ülkü Füsun Ertürk konuyla ilgili ulusal mevzuatı ve uluslararası gündemdeki gelişmeleri; Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO adına Sn. Natasha Kochova ise Montreal Protokolü ve protokolün eki olan Kigali Değişikliği ve Türkiye’nin bu süreçteki rolünü aktardı.

Çalıştayın ikinci gününde ise panel oturumlarıyla “iklim dostu” akışkanlar ve teknolojilere yer veren panel oturumları yer aldı. İklimlendirme Sektörü panelinde, düşük küresel ısınma potansiyeli olan hidrofloroolefinlere yer verilirken, Soğutma Sektörü panelinde ayrıca amonyak, karbon dioksit, izo-pentan ve izo-bütan kullanımlarına örnekler gündeme getirildi, ayrıca güneş enerjisinin soğutmada kullanımı ile ilgili bir teknoloji tanıtıldı. İklimlendirme Sektörü panelinin kolaylaştırıcısı İSEDA Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turhan Karakaya ve Soğutma Sektörü panelinin kolaylaştırıcısı İSKAV Eğitim Danışmanı Dr. Kadir İsa, panelistlerin sunumları ardından katılımcıların soru ve görüşlerine yer veren tartışma bölümlerini yönetti.