Yangından Korunma  ve Yalıtım Köpükleri Sektörleri Florlu Gazlar Konusunda Farkındalık Çalıştayı 2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yangından Korunma Sektörü

2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen çalıştayda sektör derneği TÜYAK ve sektörün önde gelen ekipman üretici firmaları, florlu gazlar yerine kullanılan alternatif gazlar ile ilgili deneyimlerini aktardılar. Çalıştayda, Proje Ekibi adına Janusz Kozakievicz Avrupa Birliği F-Gaz Tüzüğü’nün yangından korunma sektöründe uygulanmasına ilişkin çerçeveyi sundu; UNIDO temsilcisi Natasha Kochova, Montreal Protokolü kapsamındaki Kigali Değişikliği ile ilgili bilgi veren bir sunum yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ozon Tabakasını Koruma Şubesi uzmanlarından Onur Orhan ise mevcut Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki gereklilikler hakkında bilgi verdi.

Yalıtım Köpükleri ve Solvent Sektörleri

2 Mayıs 2019 tarihinden gerçekleşen çalıştayda, Proje Ekibi adına Igor Croiset Avrupa Birliği F-Gaz Tüzüğü ve köpük sektörünü etkileyen konular hakkında bilgi verdi; UNIDO temsilcisi Natasha Kochova, Montreal Protokolü Kigali Değişikliği ile ilgili bir sunum yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ozon Tabakasını Koruma Şubesi uzmanlarından Volkan Polat ise mevcut Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki gereklilikler hakkında bilgi verdi.

Çalıştaya yalıtım köpükleri ve solvent sektörlerinden temsilciler katıldı. Çalıştayın panel bölümünde SSPD Başkanı Yalçın Yıldız, Purtiz firması yetkilisi Beno Çikvaşvili ve Kimteks İşletme Direktörü Murat Kuzkan konuşmacı oldular. Panelistler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na florlu sera gazlarının azaltımı hedefleri yönünde desteklemeye hazır olduklarını belirttiler. Tartışmalarda, kalite ve güvenlik standartlarının sağlanmasının önemine dikkat çekildi.