Elektrik Şalt Sektörü Florlu Gazlar Konusunda Farkındalık Çalıştayı 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Elektrik Şalt Sektörü

3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen çalıştayda, proje ekibi adına Janusz Kozakievicz Avrupa Birliği F-Gaz Tüzüğü ve elektrik  şalt sektöründe ve alüminyum üretim tesislerinde kullanılan ve çok yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip SF6 gazı hakkında bir çerçeve sunum yaptı; UNIDO temsilcisi Natasha Kochova ise uluslararası çerçeveyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ozon Tabakasını Koruma Şubesi uzmanlarından Volkan Polat ise Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mevcut gereklilikler hakkında bilgi verdi.

Çalıştaya yalıtım köpükleri ve solvent sektörlerinden temsilciler katıldı. Çalıştayın panel bölümünde Schneider Electric firmasından Oktay Burak Göztepe, Ekovar firmasından Işıl Çakır ve  Nuventura firmasından Fabian Lemke konuşmacı oldular. Panelistler SF6 gazının raporlanması, geri kazanımı ve alternatif teknolojiler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına yer verdiler.