Faaliyet  6 – Ulusal F-Gazları Emisyon Envanterinin 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri için Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Kılavuzları ve AB 525/2013 Sayılı Tüzüğü Doğrultusunda Hazırlanması

Bu faaliyet ile halihazırda kamu kurumlarının derlediği veri tabanları ve dokümanlara dayalı F-gaz ve F-Gaz içeren ekipman veri bankasının tahminleri gözden geçirilecek ve bulgular rapor olarak sunulacaktır. Raporda, bu güne kadar f-gaz hesaplamalarında kullanılmış olan yöntem ve mekanizmaların güçlü ve zayıf tarafları da değerlendirilecektir.

Bu çalışmada ayrıca AB üye ülkelerindeki F-gaz emisyonlarını hesaplamak için kullanılan metodolojilerin karşılaştırmalı analizini sunan ayrı bir  rapor da hazırlanacaktır.

Proje ekibi, metodoloji önerisi ve 2006 IPCC yönetmelikleri doğrultusunda Türkiye için ayrıntılı bir F-Gaz emisyon envanteri için bir anket hazırlayacaktır. Anket sonuçları raporlanarak sunulacaktır.

Faaliyet kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 81 İl Müdürlüğü’nden birer denetçinin katılımında eğitim çalışması gerçekleştirilecektir. Eğitim çalışmasında, il düzeyinde F-gaz hesaplamasına yönelik temel bilgiler ve yöntemler aktarılacaktır.